Magisterské štúdium vo FJ, videokonferencia 18. 3. 2015