Deň učiteľov na FF UMB, 14. 4. 2015

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov na FF UMB (14. 4. 2015) boli zo strany vedenia fakulty ocenení vybraní pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Medzi ocenenými bola aj p. Jarmila Ďurovcová, dlhoročná sekretárka Katedry romanistiky.