doc. PhDr. Elena Baranová, 15. 5. 2015 - účasť v komisii pri obhajobách dizertačnej práce

Náš absolvent Mgr. Martin Pleško (UAP AJFJ), interný doktorand na Filozofickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci, úspešne obhájil svoju doktorandskú prácu 15. 5. 2015.

doc. PhDr. Elena Baranová