Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

KRO súčasťou univerzitnej delegácie vo Francúzsku, 8. - 13. 11. 2015

 Katedra romanistiky súčasťou univerzitnej delegácie vo Francúzsku, 8. - 13.11.2015


V týždni od 8. - 13. 11. 2015 sa uskutočnila návšteva univerzitnej delegácie UMB (doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD., doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.) na vybraných partnerských inštitúciách vo Francúzsku.

Členovia a členky univerzitnej delegácie UMB vo Francúzsku navštívili 5 partnerských inštitúcií v Paríži, vo Versailles a v Grenobli:

Okrem toho sa uskutočnilo stretnutie s Erasmus+ študentmi UMB, ktorí sú aktuálne na študijných pobytoch v Paríži a stretnutia s viacerými francúzskymi spolupracovníkmi členov a členiek univerzitnej delegácie.

Výsledkom pracovných stretnutí je upevnenie a rozšírenie spolupráce s partnerskými inštitúciami: