Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia SRB III., 10. - 11. októbra 2013

Krátke poohliadnutie sa za medzinárodnou vedeckou konferenciou STUDIA ROMANISTICA BELIANA III., ktorú Katedra romanistiky zorganizovala tohto roku v dňoch 10. a 11. októbra.

V troch sekciách (francúzštinárskej, španielčinárskej a taliančinárskej) sa jej zúčastnilo celkovo 66 aktívnych prispievajúcich. Ústrednou témou konferencie boli interdisciplinárne aspekty medzi jazykom, kultúrou, geografiou a históriou.

Ďakujeme organizačnému tímu, dobrovoľníkom z radov študentov a všetkým zúčastneným kolegyniam a kolegom za vytvorenie príjemnej atmosféry na výmenu odborných znalostí a skúseností. Tešíme sa v r. 2015 na 4. ročník úspešne započatej konferenčnej tradície.