Pracovné stretnutie partnerov medz. projektu AUF - 2014, 2. 2. - 8. 2. 2014, Cluj-Napola, Rumunsko

Pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu AUF
(Univerzitnej agentúry frankofónie)

Druhé spoločné pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu AUF (Univerzitnej agentúry frankofónie) «Tandems, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO» (Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy).

Účastníci pracovného stretnutia: Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. a Mgr. Nicolas Guy
Dátum: od  2. 2.  – 8. 2. 2014, Cluj - Napola, Rumunsko. 
Organizátor: Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca (Oddelenie cudzích jazykov Lekárskej univerzity « Iuliu Hatieganu » v Cluj-Napoca)

Cieľom druhého pracovného stretnutia partnerov projektu Tandem bolo najmä:

  • skompletizovať a do definitívnej podoby upraviť didaktický materiál (portfóliá a pracovné listy na rôzne témy so stanovenými cieľmi a aktivitami pre francúzsko-rumunské a francúzsko-slovenské jazykové tandemy);
  • oboznámiť sa s projektom audio- a videonahrávok jazykových tandemov (realizovaných v rámci francúzsko-rumunských tandemov na UMF v Cluj-Napoca) a zvážiť / pripraviť sa na ich možné zahrnutie do ďalšej etapy projektu aj na FF UMB v Banskej Bystrici;
  • zhrnúť a vyhodnotiť prínosy a plnenie cieľov v rámci predchádzajúcich etáp projektu.

Počas týždňového pracovného stretnutia sme (ako zástupcovia UMB v Banskej Bystrici) pripravili pre naše francúzsko-slovenské jazykové tandemy 10 tematicky rozdielnych pracovných listov, ktoré budú tandemy využívať a vypĺňať počas ich vzájomných stretnutí v LS 2013/2014 v rámci výberového predmetu pre francúzštinárov KRO FF UMB Tandemové vyučovanie FJ a SJ 2.