Prednáška Kataríny Skačaniovej, 22. 3. 2012

Dňa 22. marca 2012 sa konala na Katedre romanistiky prednáška pani Kataríny Skačaniovej, vedúcej slovenskej tlmočníckej kabíny pre európske inštitúcie, pôsobiacej na Generálnom riaditeľstve pre tlmočenie v Bruseli.