Prednáška prof. PhDr. Štefana Povchaniča, CSc., 28. 4. 2016