Prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD., 10. 12. 2015

Dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) sa konali v miestnosti K006 (Tajovského 51) prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Témy prednášok:

  • Introduction à la linguistique de corpus (Úvod do korpusovej lingvistiky);
  • Le corpus linguistique en tant qu' un outil de travail pour les futurs traducteurs-interprètes (Jazykový korpus ako pracovný nástroj pre budúcich prekladateľov a tlmočníkov).