Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD., 10. 12. 2015

Dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) sa konali v miestnosti K006 (Tajovského 51) prednášky hosťujúcej Mgr. Mariany Zeleňákovej, PhD. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Témy prednášok: