Prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., 1. - 2. 3. 2015

Hosťovská prednáška prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc.

Dňa 2. 3. 2015 o 14.00 h sa konala vo Vzdelávacom centre Mateja Bela (Tajovského 51) prednáška prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc., z Inštitútu romanistiky FF PU v Prešove s názvom "Rodina v románových transformáciách (na príklade francúzskej a quebeckej románovej tvorby)", ktorá bola prioritne určená študentom-francúzštinárom z Katedry romanisriky. Srdečne sme na nej privítali aj záujemcov (z radov študentstva, ale aj kolegov) z iných katedier.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.