Seminár pre učiteľov francúzskeho jazyka ZŠ a SŠ, 25. 4. 2013

V priestoroch Katedry romanistiky FF UMB zorganizovala distribučná spoločnosť SUGARBOOKS, s. r. o z Nitry v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a s Francúzskym inštitútom Bratislava "Seminár učiteľov francúzskeho jazyka zo základných a stredných škôl zo stredoslovenského regiónu" dňa 25. 4. 2013. 

Na seminári aktívne vystúpili s príspevkami:

  • Darina de Jaegher, zo ŠPÚ Bratislava, téma príspevku: "Tvorba školských vzdelávacích programov v súvislosti s inováciou ŠVP z francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy."
  • Charlene Pringault, riaditeľka Alliance Française v Banskej Bystrici, téma príspevku: "Approches et perspectives : le jeu en classe de FLE comme source de motivation."
  • Nicolas Guy, za Katedru romanistiky FF UMB, téma príspevku: "Maturita de français : spécificités de l' épreuve et état des lieux des ressources disponibles."

Súčasťou seminára sa konala prezentácia učebníc a doplnkových materiálov z francúzskych vydavateľstiev Cle Internacional a Hachette Paríž z distrubučnej spoločnosti SUGARBOOKS, s. r. o. z Nitry pod vedením pani Eriky Varechovej.