Súčasné priestory knižnice a výpožičky

Knižnica Vladimíra Olerínyho sa nachádza:

  • na Katedre romanistiky FF UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 51, miestnosť č. K 107 

Výpožičky:

  • Počas konzultačných hodín členov katedry španielskeho jazyka a mimo vyučovacích hodín v miestnosti č. K 107