Medzinárodná vedecká konferencia Studia Romanistica Beliana V.

Pozývame vás na V. ročník medzinárodnej romanistickej vedeckej konferencie „Studia Romanistica Beliana V.“


Katedra romanistiky FF UMB v spolupráci s Centrom hispánskej kultúry V. Olerínyho ŠVK v Banskej Bystrici a pod záštitou veľvyslanectiev Španielska a Talianska v SR organizuje už V. ročník medzinárodnej romanistickej vedeckej konferencie „Studia Romanistica Beliana V.“ s podtitulom „LANGUE ET LITTÉRATURE EN CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE“.

Konferencia sa koná v piatok a v sobotu 11.-12. 10. 2019 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.