Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška Mgr. Nikoly Lehotskej, 5. 11. 2018

5.11.2018 Mgr. Nikola Lehotská, bývala študentka francúzskeho jazyka na Katedre romanistiky FF UMB, podelila sa s nami o svoju bohatú skúsenosť s vyučovaním rómskych deti v rámci programu Teach for Slovakia. Ukázala nám, že pre ňu je povolanie učiteľ poslaním, ktoré ju obohacuje a robí šťastnou, napriek ťažkostiam, ktoré so sebou prináša.

Le 5 novembre 2018, Mgr. Nikola Lehotská, ancienne étudiante de français au Département des études romanes de la Facultés des Lettres de l'Université Matej Bel de Banská Bystrica, a partagé avec nous son expérience enrichissante d'enseignement à des enfants roms dans le cadre du programme Teach for Slovakia. Elle nous a fait part du bonheur de la vocation d'enseignant malgré les difficultés du métier.