Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Premietanie filmu "Královná Margot", 27. 10. 2015