Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. Fabien Flori, návšteva riaditeľa AUF, 14.10.2015