Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie CRU so študentmi UMB, 16. 10. 2018

Stretnutie CRU so študentmi UMB -  16. 10. 2018

Centrum univerzitnej úspešnosti Univerzity Mateja Bela zorganizovalo svoje prvé stretnutie so študentmi UMB pri príležitosti začiatku akademického roka 2018-19 v príjemnej atmosfére jazzového klubu U Francúza. Vymenili si názory, nápady a predstavy o budúcom fungovaní CRU a o podujatiach, ktoré organizácia môže ponúknuť. Nechýbalo ani občerstvenie a vynikajúci quiche šéf kuchára.      

 

Rencontre avec les étudiants de l’Université Matej Bel, 16. 10. 2018

Soirée cinéma 9.10.2018

Le Centre de Réussite Universitaire de l’Université Matej Bel a organisé sa première rencontre avec les étudiants de l‘UMB à l’occasion de la rentrée universitaire dans l’atmosphère détendue du jazz club U Francúza pour un échange d’idées sur l’avenir du CRU et les activités qu’il pourrait proposer. Entre autres gourmandises, les participants ont pu apprécier la quiche du chef cuisinier.