Medzinárodná spolupráca

Zoznam partnerských univerzít,
kde je možnosť absolvovať študijný pobyt v rámci programu Socrates-Erazmus: