Španielčina B2 - LS 2019/2020

Španielčina B2:

Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño (lara.castano@umb.sk)

Začiatok vyučovania: 6. 2. 2020
Vyučovanie predmetu bude (podľa oficiálne platného rozvrhu) prebiehať vo štvrtok, od 13.50 do 15.10 hod. v miestnosti T51K037.