Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Harmonogram ŠS 2019/2020

Harmonogram k štátným skúškam na august 2020 (v prílohe)

1. Rozpis k Mgr. štátnym skúškam pre PT – Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

 

 

Prílohy ku stránke: