Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Záverečné práce

Vypracovanie a úprava záverečnej práce sa riadi legislatívou Ministerstva školstva a internými predpismi UMB. Všetky dokumenty sú dostupné na stránkach Univerzitnej knižnice.

Témy záverečných prác sa vypisujú v systéme AIS každý akademický rok (do konca marca), na ktoré sa študent následne prihlasuje, spravidla v apríli (viď harmonogram akademického roku).

V rámci Bloku základných kompetencií (Sprievodca štúdiom) je k dispozícii niekoľko predmetov, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe a písaní záverečných prác: napr. Logická argumentácia, Analytické čítanie a písanie, Tvorba a prezentácia akademických textov v bc. stupni, Akademické písanie v mgr. stupni.

Vyhľadávanie bibliografického materiálu: