Španielčina A1/A2 a Španielčina B1/B2

 

Španielčina A1/A2 a Španielčina B1/B2


ŠPANIELČINA A1


Kódy predmetu v ZS: 1d-sp-024 (Bc.) / 2d-sp-020 (Mgr.) / 3d-sp-001 (IPhD.)
Kódy predmetu v LS: 1d-sp-028 (Bc.) / 2d-sp-024 (Mgr.) / 3d-sp-005 (PhD.)


Začiatok vyučovania: 20.9.2021

1. skupina
Vyučovanie bude prebiehať: streda 11.25 -12.45
Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño

2. skupina
Vyučovanie bude prebiehať: streda 13.00 – 14.20
Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño

3. skupina
Vyučovanie bude prebiehať: štvrtok 16.10 – 17.30
Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño


ŠPANIELČINA A2


Kódy predmetu v ZS: 1d-sp-025 (Bc.) / 2d-sp-021 (Mgr.) / 3d-sp-002 (PhD.)
Kódy predmetu v LS: 1d-sp-029 (Bc.) / 2d-sp-025 (Mgr.) / 3d-sp-006 (PhD.)


Začiatok vyučovania: 20.9.2021

1. skupina
Vyučovanie predmetu bude prebiehať: pondelok 09:50 – 11.10
Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño

 

ŠPANIELČINA B1


Kódy predmetu (len v ZS): 1d-sp-026 (Bc.) / 2d-sp-022 (Mgr.) / 3d-sp-003 (PhD.)


Začiatok vyučovania: zimný semester 2021/22


1. skupina


Vyučovanie predmetu bude prebiehať: pondelok 11.25 – 12.45
Vyučujúca: Lic. Lara González Castaño

ŠPANIELČINA B2


Kódy predmetu (len v LS): 1d-sp-027 (Bc.) / 2d-sp-023 (Mgr.) / 3d-sp-004 (PhD.)


Maximálny počet študentov v každej skupine: 30