Taliančina A1/A2 a Taliančina B1/B2

Taliančina A1/A2

 

TALIANČINA A1

Kódy predmetu v ZS: KRO-FF/1d-tj-001 (Bc.) / KRO-FF/2d-tj-018 (Mgr.) / KRO-FF/3d-tj-001 (PhD.)

Vyučovanie v ZS 2021/22: utorok: 14.35 -15.55, T51K039
Vyučujúca: Mgr. Eva Mesárová, PhD.

 

TALIANČINA A2

Kódy predmetu v ZS: KRO-FF/1d-tj-006 (Bc.) / KRO-FF/2d-tj-023 (Mgr.) / KRO-FF/3d-tj-006 (PhD.)
Vyučovanie v ZS 2021/22: utorok: 11.25 -12.45, T51K006
Vyučujúca: Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Taliančina B1


Kódy predmetu v ZS: 1d-tj-003  (Bc.), 2d-tj-020  (Mgr.), 3d-tj-003 (PhD.)


1. skupina
Vyučovanie v ZS – zadelenie do rozvrhu prebehne na prvom úvodnom stretnutí: streda 22.9.2021: 12.15 -13.35, T51K038
Vyučujúca: doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.