Taliančina A1/A2 a Taliančina B1/B2

Vyučujúca predmetov:

Taliančina A1

Kódy predmetu Taliančina A1 v LS 2021:

KRO-FF/3d-tj-005/20 - Taliančina A1
KRO-FF/2d-tj-022/20 - Taliančina A1
KRO-FF/1d-tj-005/20 - Taliančina A1

Taliančina A1 - Informácie ohľadom skupín a rozvrhu sa dozviete na prvom stretnutí v pondelok,  8. 2. o 11:25.

 

Taliančina A2
Kódy predmetu Taliančina A2 v LS 2021:

KRO-FF/3d-tj-002/20 - Taliančina A2
KRO-FF/2d-tj-019/20 - Taliančina A2
KRO-FF/1d-tj-002/20 - Taliančina A2
 
Taliančina A2 - Prvé stretnutie bude v stredu, 10. 2. o 17:00.

 

Taliančina B2

Kód predmetu Taliančina B2 v LS 2021:

KRO-FF/1d-tj-004/20 - Taliančina B2

Vyučovanie bude prebiehať: pondelok 13:00 - 14:30.