Taliančina A1/A2 a Taliančina B1/B2

Vyučujúca predmetov: Mgr. Katarína Krejčí, PhD.

Taliančina A1
Vyučovanie bude prebiehať: streda 13:50 - 15:15 v F313 (Tajovského 40)

Taliančina A2
Vyučovanie bude prebiehať: streda 15:25 - 16:50 v K025 (Tajovského 51)

Taliančina B1
Vyučovanie bude prebiehať: streda 12:15 - 13:40 v K014 (Tajovského 51)