Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická prax pre 2. roč. Mgr. FJ UAP v ak. roku 2018/2019

Zodpovedný za pedagogickú prax:
Mgr. François Schmitt, tel. kontakt: 446 5129, email: francois.schmitt@umb.sk

Prílohy ku stránke: