Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Workshop I.- Učiteľ prekladateľom, prekladateľ učiteľom

Dňa 30. novembra 2010 zorganizovali študenské asociácie PONT FRANCOPHONE a AMAPOLA EN ESLOVAŇOL na Katedre romanistiky v rámci Týždňa vedy, 1. ročník workshopu UČITEĽ PREKLADATEĽOM, PREKLADATEĽ UČITEĽOM.