PONT FRANCOPHONE a KATEDRA ROMANISTIKY zorganizovala druhý ročník workshopu UČITEĽ PREKLADATEĽOM, PREKLADATEĽ UČITEĽOM dňa 8. 11. 2011 v budove "C" na Ružovej ulici 14 v Banskej Bystrici.