Medzinárodná romanistická vedecká konferencia „Studia Romanistica Beliana V.“

V dňoch 11.-12.10.2019 sa v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici konal už V. ročník medzinárodnej romanistickej vedeckej konferencie „Studia Romanistica Beliana V.“


Konferenciu s medzinárodnou účasťou organizovala Katedra romanistiky FF UMB v spolupráci s Centrom hispánskej kultúry V. Olerínyho ŠVK v Banskej Bystrici a pod záštitou veľvyslanectiev Španielska a Talianska v SR.

V. ročníku konferencie dominovala téma „LANGUE ET LITTÉRATURE EN CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE“.