Besedovanie o diele Umberta ECA, 7. 11. 2018

Najlepšie sa do hľadiska pozeralo v stredu, 7.11. 2018, keď medzi nás zavítal náš bývalý veľvyslanec pôsobiaci v Ríme, v Paríži a v Bruseli a pokračujúci prekladateľ diel z talianskej literatúry, (o.i.) aj tých od Umberta Eca – pán Stanislav Vallo.

Kto iný ako človek, ktorý U. Eca osobne poznal, nám mohol porozprávať veľa vecí, ktoré sme o ňom doposiaľ nevedeli, ako napr.: odkiaľ sa vzalo a čo znamená jeho priezvisko, o čo sa zaujímal a čo zbieral, čo rád robil na sklonku svojho života. Mohli sme si dokonca vypočuť (ako prví v slovenčine), aký odkaz zanechal U. Eco svojmu vnukovi (a teda všetkým mladým jeho generácie).

Ako veľvyslanec slovenskej kultúry vo svete nám pán Vallo pripomenul aj dôležitosť budovania mostov medzi kultúrami, ktoré napr. na diplomatickej úrovni prichádzajú do kontaktu. Medzi našou a talianskou kultúrou by to mohli byť mosty cez osobnosti ako napr. Marcus Aurelius, Cyril a Metod, M. R. Štefánik, či A. Dubček.

Z úst nášho hosťa sme si vypočuli aj veľa veršov zo slovenskej literatúry (veď je dôležité dobre si poznať to svoje, kým začneme poznávať iné). V pamäti nám mnohým ostal jeho prednes verša z Proglasu: „...lebo sú bez kníh nahé všetky národy..."

Keďže tém sme spoločne otvorili dosť, náš vzácny hosť nám prisľúbil, že sa na FF UMB niekedy opäť rád vráti. Tešíme sa už teraz.