Literárne prednášky prof. Alaina Génetiota, Nancy, Francúzsko, 30. 4. - 2. 5. 2013

Katedra romanistiky FF UMB a Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút v Banskej Bystrici spoluzorganizovali v dňoch od 30. 4. -  2. 5. 2013 prednášky hosťujúceho profesora klasickej literatúry Alaina Génetiota, Université de Lorraine, Nancy, Francúzsko na tému "La tragédie classique du XVIIe siècle" a "La littérature française des Lumières à la Révolution" .

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky