Možnosti využitia textových korpusov v akademickej a prekladateľskej praxi

Informácie o udalosti

Možnosti využitia textových korpusov v akademickej a prekladateľskej praxi

Možnosti využitia textových korpusov v akademickej a prekladateľskej praxi

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB
Dátum a čas začiatku:19. sep. 2019 - 11:30
Dátum a čas konca:19. sep. 2019 - 13:00
Miesto:učebňa K006, budova FF UMB na Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Kontakt:monika.zazrivcova@umb.sk

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky