Prednáška Kataríny Skačaniovej z Bruselu, 22. 3. 2012

Dňa 22. marca 2012 sa konala na Katedre romanistiky prednáška pani Kataríny Skačaniovej, vedúcej slovenskej tlmočníckej kabíny pre európske inštitúcie, pôsobiacej na Generálnom riaditeľstve pre tlmočenie v Bruseli.

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky