Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška Mgr. Martina Pleška, PhD. z UP v Olomouci, 16. 11. 2016

Dňa 16. 11. 2016 sa konala hosťujúca prednáška Mgr. Martina Pleška, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci na tému "Interakcia dvoch svetov: učiteľ francúzštiny a pakistanskí študenti" pre študentov romanistiky a aj pre záujemcov z iných jazykových katedier FF UMB ako aj pre záujemcov z radov kolegýň a kolegov z FF UMB.