Prednáška Mgr. Niny Miškárovej, 26. 11. 2014

Dňa 26. 11. 2014, o 8.15 h, v m. č. 235 sa konala prednáška Mgr. Niny Miškárovej, ktorá študentkám magisterského štúdia 1. a 2. ročníka španielskeho jazyka prišla porozprávať o svojich skúsenostiach zo stáže v Európskom parlamente, kde pôsobila v prekladateľskej sekcii.

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky