Prednáškový pobyt dr. F. Marsaca, Opole Poľsko, 12. - 16. 10. 2015

Prednáškový pobyt dr. Fabricea Marsaca

V týždni od 12. - 16. 10. 2015 sa uskutočnili na Katedre romanistiky tri prednášky francúzskeho lingvistu dr. Fabricea Marsaca z Katedry kultúry a francúzskeho jazyka Univerzity v Opole:

-  dňa 14. 10. 2015 (streda) od 11.25 do 12.55 hod. v miestnosti K037 – prednáška s názvom „L’accord du participe passé français“
-  dňa 14. 10. 2015 (streda) od 17.00 do 18.25 hod. v miestnosti K038 – prednáška s názvom „Les discours politiques“
-  dňa 15. 10. 2015 (štvrtok) od 11.25 do 12.55 hod. v miestnosti K006 – prednáška s názvom „Le mode indicatif/subjonctif dans les complétives“.