Prednáškový pobyt dr. Fabricea Marsaca, Opole Poľsko, 22. - 23. 3. 2012

Dňa 22. a 23. marca 2012 sa konal na Katedre romanistiky cyklus prednášok francúzskeho lingvistu Dr. Fabricea Marsaca z Katedry kultúry a języka francuskiego Uniwersytet Opolski z Poľska.

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky