Prednášky Dr. Maksymiliana Drozdowicza z Ostravskej univerzity, 18. - 19. 11. 2015

V dňoch od 18. – 19. 11. 2015 sa konali na Katedre romanistiky prednášky Dr. Maksymiliana Drozdowicza z Ostravskej univerzity na tému Latinsko-americká literatúra.

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky