Prednášky hosťujúcej Dr. Anny Kaczmarek z Opolskej univerzity v Opole (Poľsko), 19. - 21. 3. 2013

Na Katedre romanistiky sa v dňoch od 19. - 21. 3. 2013 konali prednášky z francúzskej literatúry 19. storočia pod vedením hosťujúcej Dr. Anny Kaczmarek z Opolskej univerzity v Opole (Poľsko) na tému "L'image de la femme à travers les différents écrits du XIXe siècle" a  „La jeune fille, la mère, la prostituée: trois figures de féminité omniprésentes dans l'œuvre zolienne".

 

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky