Prednášky hosťujúcich profesorov z Francúzska, 10. - 14. 2. 2016

Univerzitná agentúra frankofónie a Centrum univerzitnej úspešnosti UMB zorganizovala pre študentov a kolegov  prednášky hosťujúcich pedagógov z Francúzska, prof. Claire Martinot (Univerzita Paris-Sorbonne, Paríž IV) a prof. Amr Helmy Ibrahima (Cellule de Recherche En Linguistique, Paríž), ktoré sa uskutočnili 11. - 12. 2. 2016 v miestnosti K006 (CRU) na FF, Tajovského 51.