Prednášky Mgr. Zuzany Honovej, PhD., OU Ostrava, 27. - 28. 11. 2013

Na Katedre romanistiky sa konali prednášky hosťujúcej Mgr. Zuzany Honovej, PhD. z Ostravskej univerzity v Ostrave v dňoch:

- v stredu 27. 11. 2013 od 13.00 do 14.30 hod. v miestnosti C235 v budove na Ružovej ulici 14 (Sásová) - prvá prednáška bola zameraná na osobnosť súdneho tlmočníka pod názvom "Le rôle de l'interprète assermenté devant les tribunaux";

- vo štvrtok 28. 11. 2013 od 9.50.00 do 11.20 hod. v miestnosti K040 v budove na Tajovského 51 - druhá prednáška bola zameraná na preklad právnych textov pod názvom "La traduction des textes juridiques et ses difficultés".

Prednášky boli povinné pre študentky a študentov FJ PaT 1. a 2. ročníka Mgr. stupňa štúdia, boli však otvorené aj pre ostatných študentov - francúzštinárov (nielen ŠP PAT.

Katedry

Katedra romanistiky

Štúdium

Pre uchádzačov o štúdium

Zo života katedry

Pozvané prednášky