Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mgr. Lucia Hrčková, 1. 3. - 29. 5. 2015, doktorandsky pobyt

Doktorandský vedecko-výskumný pobyt pre členské univerzity Univerzitnej agentúry frankofónie (AUF)

Organizátor: Univerzitná agentúra frankofónie. Oddelenie pre strednú a východnú Európu (AUF BECO)

Charakteristika prínosu pracovnej cesty pre zlepšovanie kvality vzdelávania a vnútorného systému zabezpečovania kvality:  
Počas doktorandského študijného pobytu som absolvovala viac než 80 kvalitných a užitočných hodín rumunského jazyka pre cudzincov, čo mi bude užitočné v rámci katedrového projektu týkajúceho sa interkomprehenzie románskych jazykov. Získala som hodnotné zdroje k dizertačnej práci vo francúzskom jazyku, nakoľko Univerzita A.I. Cuzu ako aj tamojší Institut a Lectorat français majú naozaj bohatý knižničný fond. Koncom roka 2015 a v roku 2016 budú v Iaşi vydané 2 moje články týkajúce sa komparatívnej lingvistiky.

Cieľom zahraničného vedecko-výskumného pobytu bolo najmä:

Mgr. Lucia Hrčková, doktorandka