Harmonogram ŠS 2019/2020

Harmonogramy k štátným skúškam (v prílohe)

1. Rozpis k Bc. štátnym skúškam pre PT – Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii

2. Rozpis k Bc. štátnym skúškam pre PT – Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii

3. Rozpis k Bc. štátnym skúškam pre PT – Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii