ŠVA v ak. roku 2012/2013

Výsledné poradie ŠVA v akad. roku 2012/2013

FILOLOGICKÁ SEKCIA
1. miesto: Tatiana RÁCOVÁ, AjFj, 2. roč. Bc.
2. miesto: Naďa HÁJKOVÁ, ŠjTj, 2. roč. Bc.
3. miesto: Veronika HANULJAKOVÁ, ŠjTj, 3. roč. Bc.

TRANSLATOLOGICKÁ SEKCIA
1. miesto: Jana Spodniaková, Tj, 3. roč. Bc.
2. miesto: Martina BUČEKOVÁ, Tj, 1. roč. Bc.
3. miesto: Valéria Kubišová, Tj, 1. roč. Mgr.

Koordinátorka za Katedru romanistiky: 
Mgr. Katarína DLHOŠOVÁ, č. miest. C429, klapka 4193, Ružová 14, email: katarina.dlhosova@umb.sk