Univerzitné (výberové) predmety FJ, ŠJ, TJ

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v LS 2018/2019 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

  • Francúzština pre začiatočníkov 2
    Vyučujúci predmetu: Mgr. Christophe Laurent, tel. kontakt: 446 5130, email: christophe.laurent@umb.sk
  • Španielčina A2 a Španielčina B2
    Vyučujúca predmetu: Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., tel. kontakt: 446 5133, email: eva.reichwalderova@umb.sk
  • Taliančina A2, Taliančina B2
    Vyučujúca predmetov: Dr. Fabiola Martinelli, tel. kontakt: 446 5126, email: fabiola.martinelli@umb.sk