Univerzitné (výberové) predmety FJ, ŠJ, TJ

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v ZS 2019/2020 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

Francúzština pre začiatočníkov 1
Vyučujúci predmetu: Mgr. Christophe Laurent, tel. kontakt: 446 51329, email: christophe.laurent@umb.sk


Španielčina A1 a Španielčina B1
Vyučujúca predmetu: Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., tel. kontakt: 446 5133, email: eva.reichwalderova@umb.sk


Taliančina A1, Taliančina B1
Vyučujúca predmetov: Dr. Fabiola Martinelli, tel. kontakt: 446 5126, email: fabiola.martinelli@umb.sk