Univerzitné (výberové) predmety FJ, ŠJ, TJ

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v ZS 2019/2020 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

Francúzština pre začiatočníkov 1
Vyučujúci predmetu: Mgr. Christophe Laurent, tel. kontakt: 446 51329, email: christophe.laurent@umb.sk


Španielčina A1 a Španielčina B1
Vyučujúce predmetu:

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., tel. kontakt: 446 5133, email: eva.reichwalderova@umb.sk
Lic. Lara González Castaño, tel. kontakt: 446 5130, email: lara.castano@umb.sk
Mgr. Monika Korgová, tel. kontakt: 446 5132


Taliančina A1, Taliančina B1
Vyučujúca predmetov: Dr. Fabiola Martinelli, tel. kontakt: 446 5126, email:
fabiola.martinelli@umb.sk