Francúzština pre začiatočníkov FJ 2 - LS 2017/2018 - výučba

Výučba predmetu Francúzština pre začiatočníkov FJ 2 sa bude konať v stredu 13. a 14. vyučovaciu hodinu v čase od 17.00 – 18.25 h.

Podľa potreby študentov je možná výučba predmetu aj mimo zverejneného termínu v rozvrhu na základe dohody s vyučujúcim. Je potrebné, aby sa študenti dostavili na úvodnú hodinu v stredu a s vyučujúcim sa dohodli na termínoch výučby. V prípade vyššieho počtu prihlásených študentov na predmet v AIS, je možné sa dohodnúť aj na 2. termíne výučby predmetu.

Vyučujúci predmetu:
Mgr. Christophe Laurent, kontakt: 446 5130, email: christophe.laurent@umb.sk