Francúzština pre začiatočníkov FJ 2 - LS 2018/2019

  • Výučba predmetu Francúzština pre začiatočníkov FJ 2 sa bude konať v stredu 12. a 13. vyučovaciu hodinu v čase od 16.10 – 17.40 h v učebni K006 (FF UMB, Tajovského 51).

Vyučujúci:
Mgr. Christophe Laurent, kontakt: 446 5130, email: christophe.laurent@umb.sk