Španielčina A1 a Španielčina B1 - ZS 2018/2019

  • Výučba predmetu ŠPANIELČINA A1 sa bude konať v utorok 8. a 9. vyučovaciu hodinu v čase od 13.00 – 14.30 h v učebni F241(Tajovského 40),
  • Výučba predmetu ŠPANIELČINA B1 sa bude konať v stredu 8. a 9. vyučovaciu hodinu v čase od 13.00 – 14.30 h v učebni F239 (Tajovského 40).


Vyučujúca predmetu:
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., kontakt: 446 5133, email: eva.reichwalderova@umb.sk