Španielčina A2 a Španielčina B2 - LS 2018/2019

  • Výučba predmetu ŠPANIELČINA A2 sa bude konať v stredu 10. a 11. vyučovaciu hodinu v čase od 14.35 – 16.05 h v učebni K38 (FF UMB, Tajovského 51).
  • Výučba predmetu ŠPANIELČINA B2 sa bude konať v stredu 8. a 9. vyučovaciu hodinu v čase od 13.00 – 14.30 h v učebni K039 (FF UMB, Tajovského 51).


Vyučujúca predmetu:
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., kontakt: 446 5133, email: eva.reichwalderova@umb.sk