Španielčina A2 - LS 2017/2018 - výučba

Výučba predmetu ŠPANIELČINA A2 sa bude konať vo štvrtok 3. a 4. vyučovaciu hodinu v čase od 09.05 – 10.30 h v učebni F144 (Tajovského 40) a vo štvrtok 5. a 6. vyučovaciu hodinu v čase od 10.40 – 12.05 v učebni F144 (Tajovského 40).

Vyučujúca predmetu:
Mgr. Dana Ďurovková, PhD., kontakt: 446 5133, email: dana.durovkova@umb.sk