Taliančina A1 a Taliančina B1 - ZS 2019/2020

Taliančina A1
Vyučujúca predmetu: Dr. Fabiola Martinelli (fabiola.martinelli@umb.sk)
Úvodné stretnutia ohľadom zadelenia do rozvrhu budú:
- v pondelok, 16. 9. 2019, o 13.50 v miestnosti K118
- v utorok, 17. 9. 2019, o 9.50 v miestnosti K016


Taliančina B1

Vyučujúca predmetu: Dr. Fabiola Martinelli (fabiola.martinelli@umb.sk)
Úvodné stretnutie ohľadom zadelenia do rozvrhu bude v stredu, 18. 9. 2019, o 13.00 v miestnosti K039.